ROK 2014-2007

  • Europejskie Święto Jabłka 2010

06 września 2010r. w sadowniczym zagłębiu Polski - Obrazowie odbyło się Europejskie Święto Jabłka. Prezentacje kulturalne, wystawy ogrodnicze, liczne konkursy to tylko niektóre atrakcje jakie zostały przygotowane dla wszystkich przybyłych gości biorących udział w sadowniczych dożynkach.