ROK 2014-2007

  • "Gmina Łoniów – Łączymy pokolenia"

1 czerwca 2014 roku mieszkańcy gminy Łoniów mieli okazję spotkać się podczas imprezy plenerowej „Gmina Łoniów – Łączymy pokolenia” na placu obok GOK w Łoniowie.