ROK 2014-2007

  • Jabłkobranie w Obrazowie 2011

Koncerty, pokazy i konkursy wypełniły program Europejskiego Święta Jabłka, które po raz kolejny odbyło się w Obrazowie. W tym roku uroczystość przypadła na dzień 04 września.