ROK 2014-2007

  • Pierogarnia 2008

22 czerwca 2008r. w parku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łoniowie odbył się piknik – Pierogarnia 2008 . Organizatorami imprezy byli: Animatorki Kobiet Aktywnych w Łoniowie, Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie.