ROK 2014-2007

  • Śniadanie Wielkanocne 2009

15 kwietnia 2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie odbyło się Spotkanie Wielkanocne.