ROK 2014-2007

  • Warsztaty wielkanocne

W piątkowe popołudnie 19 marca 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie – Centrum Kształcenia Świniary Stare odbyły się wielkanocne warsztaty. Były to pierwsze tego typu warsztaty zorganizowane przez CK oraz świetlicę i miały na celu kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych.