Centrum Kształcenia

centrumk   ck3Centrum Kształcenia na odległość jest placówką o charakterze oświatowym mieszczącą się w wielofunkcyjnym budynku remizy strażackiej w Świniarach przy Filii Gminnego Ośrodka Kultury. Centrum zapewnia możliwość ustawicznego kształcenia w formie on-line celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wiedzy i kwalifikacji.ck1

E-edukacja to alternatywa dla klasycznego, tradycyjnego sposobu zdobywania wiedzy, szczególnie atrakcyjna z punktu widzenia mieszkańców terenów wiejskich, które pod względem infrastruktury telekomunikacyjnej i informacyjnej nie dorównują aglomeracjom miejskim. Stąd pomysł stworzenia ogólnopolskiej sieci Centrów Kształcenia na odległość rozmieszczonych na terenie całego kraju, jako jednego z najważniejszych i najbardziej nowoczesnych ogniw obecnego systemu oświaty.

ck2Centrum Kształcenia w Świniarach jest odpowiednio przystosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu ( 10 stanowisk komputerowych) ksero oraz tzw. biblioteczkę multimedialną (pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym encyklopedie, słowniki, atlasy).
Centrum umożliwia nieodpłatny dostępu do stworzonej na potrzeby projektu platformy e-edukacyjnej.
Z pakietu oferowanych w Centrum usług może skorzystać każda osoba zamieszkująca tereny naszej gminy, zainteresowana zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy.

Cyklicznie odbywać się będą tutaj również krótkie bezpłatne szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera, sposobów poruszania się na rynku pracy, a także uruchamiania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Dzięki ostatniemu przyszli przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się jak krok po kroku założyć własną firmę i gdzie szukać środków na rozpoczęcie działalności biznesowej.

Źródło: www.wioskainternetowa.pl