Ferie z GOK i GBP 2016

29 stycznia zakończyły się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie przygotował na ten okres bogatą ofertę zajęć, które realizowane były podczas ferii. Prowadzone były różnego rodzaju warsztaty plastyczne i kulinarne, była nauka udzielania pierwszej pomocy, zajęcia sportowe i zabawy ruchowe, gry i zabawy w języku angielskim, odbywały się projekcje filmowe, był wyjazd do Siedliska Janczar w Pstrągowej oraz na basen.