Informacja ws. kolonii letniej

UWAGA

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie informuje,
zebranie organizacyjne Rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonię
odbędzie się 9 czerwca 2023 o godz. 1600 w Świetlicy GOK w Łoniowie.

ZAPRASZAMY