Internetowa Świetlica Zajęciowa

isw2012_5Nowoczesne stanowiska komputerowe, najnowsze oprogramowanie oraz sprzęt multimedialny czekają na wszystkich mieszkańców Gminy Łoniów, którzy zawitają do Internetowej Świetlicy Zajęciowej mieszczącej się w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie – świetlica Chodków Stary.

Projekt Internetowej Świetlicy Zajęciowej przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultuisw2012_2ry w Łoniowie uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach EFPROW Osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Świetlica wyposażona została w cztery wysokiej klasy stanowiska komputerowe z dostępem do sieci Internet, kamerki internetowe, słuchawki, zestaw głośników, a także urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor i ekran multimedialny. W ramach Projektu zakupione zostało także najnowsze oprogramowanie biurowe.

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sieci Internet, poszerzenie wiedzy informatycznej poprzez organizowanie warsztatów komputerowych, porady jak efektywnie wyszukiwać informacji w „sieci”, pomoc instruktorów w poprawnym sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, a przede wszystkim integracja mieszkańców i stworzenie alternatywnego miejsca spędzania wolnego czasu to główne cechy Internetowej Świetlicy Zajęciowej.

isw2012_3