Konkurs Papieski 2012

18 maja 2012 r. to bardzo ważna data związana z naszym umiłowanym Ojcem Św. Janem Pawłem II – Patronem szkoły w Łążku. Właśnie w tym dniu przypada 92 rocznica urodzin Jana Pawła II.

konkurs_papieski12_2Po raz piąty PSP im. Jana Pawła II w Łążku, GOK w Łoniowie oraz GBP w Łoniowie zorganizowali konkurs papieski pt.:
„JP II był, jest i będzie” pod patronatem Wójta Gminy Łoniów p. Sz. Kołacza. Na uroczysty finał konkursu przybyli zaproszeni goście w osobach:
– Przewodniczącego Rady Gminy w Łoniowie p. A. Szpaka,
– Zastępców przewodniczącego Rady Gminy w Łoniowie p. T. Smalerę i p. A. Piędę,
– Przewodniczącego Komisji Oświaty p. W. Śmieszka,
– Radnego p. P. Saramaka,
– Księży: ks. W. Gieńca i alumna WSD w Sandomierzu Łukasza Malińskiego,
– Współorganizatorów: dyrektora GOK- p. M. Bisztygę, Kierownika GBP – p. B. Hara,
– Dyrektorów szkół i przedszkoli wraz z nauczycielami – opiekunami uczniów,
– Uczniów – laureatów konkursów z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Łoniów.

Ogromny sztab ludzi dobrej woli pracował nad tym, by wszystkie prace dzieci i młodzieży najpierw powstały, a potem były ocenione i pokazane na stronie internetowej szkoły i gminy.

W ciągu tych pięciu edycji konkursu w różny sposób pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i rodziców dzieci i młodzież poznawały piękne życie i naukę naszego BŁOGOSŁAWIONEGO. Pisały do Niego listy, wiersze, modlitwy, malowały Papieża jako człowieka modlitwy, kochającego Boga, człowieka, przyrodę, teatr, sport, malowały miejsca bliskie Ojcu Świętemu, a w tym roku także recytowały poezję Papieża.

W V JUBILEUSZOWYM Konkursie Papieskim pt. „Jan Paweł II był, jest i będzie…” udział wzięło 117 uczniów z przedszkoli i szkół z naszej gminy.
KONKURS PLASTYCZNY – 78 prac
KONKURS LITERACKI I-III – 30 prac
KONKURS RECYTATORSKI poezji Papieża – 9 uczestników

Szczególne podziękowania p. dyrektor szkoły Joanna Bisztyga kieruję do Wójta Gminy Łoniów za objęcie konkursu honorowym patronatem, GOK i GBP za współorganizację konkursu, 25 nauczycielom z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Łoniów i ich dyrektorom oraz sponsorom – BS w Tarnobrzegu oddział w Łoniowie, p. B. Grzesiukowi, p. E. Drach, p. M i W. Chmielom, p. M i Z. Ramusom, p. S. i A. Dudek. Na szczególne podziękowanie zasługują uczniowie PSP im. Jana Pawła II w Łążku, którzy pod czujnym okiem nauczycieli – p. K. Pater, p. W. Leśniak i p. dyr. J. Szpyt przedstawili piękny program artystyczny.

Na zakończenie spotkania podsumowującego V Jubileuszowy Konkurs Papieski pani dyrektor powiedziała: „Umiłowany Ojcze Św. wierzymy, że spoglądasz na nas z nieba i pragniemy Cię zapewnić, że będziemy strzec i przekazywać kolejnym pokoleniom Twoją naukę. Byłeś z nami, jesteś z nami i pozostaniesz z nami poza czas, a my – PRAGNIEMY BYĆ TWOJĄ RADOŚCIĄ, TWOJĄ MIŁOŚCIĄ I TWOJĄ NADZIEJĄ”.

Pobierz wszystkie prace w formie książeczki (Wymaga programu Adobe Reader – program jest bezpłatny)