Konkurs Papieski 2016

IX Gminny Konkurs „Jan Paweł II był, jest i będzie…”
pt. „BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA” – ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Z udziałem licznej grupy uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości odbył się 18.05.2016r. finał dziewiątego konkursu papieskiego. Swa obecnością zaszczycili nas:

– Kustosz Sanktuarium MBB w Sulisławicach – ks. K. Sawościanik,
– Proboszcz Parafii św. Józefa w Chodkowie Nowym – ks. M. Guziak,
– Kierownik GBP w Łoniowie p. B. Hara,
– Plastyk GOK w Łoniowie p. Z. Drach,
– dyrektorzy szkół i przedszkoli z tereny naszej gminy wraz z nauczycielami – opiekunami uczniów,
– laureaci konkursów.

W tym roku – Roku Miłosierdzia tematem przewodnim konkursu był: „Mój dobry uczynek”– wpłynęło 183 prace. Wszystkie można obejrzeć na stronie internetowej szkoły w Łążku, gminy Łoniów i GOK wraz z listą osób wyróżnionych i nagrodzonych.

Uczniowie klas IV-VI zmagali się sportowo – zawody w mini piłkę siatkową dziewcząt i chłopców rozegrało 50 uczestników.
Piękną część artystyczną rozpoczęła piosenka w wykonaniu Bartka Żaka ucz. kl. V „Twoja miłość jak ciepły deszcz…”. Następnie przenieśliśmy się na spotkanie z przyjaciółmi Papieża Polaka, wspomnieliśmy najważniejsze wydarzenia z Jego życia, wspólnie pośpiewaliśmy i zapewniliśmy o wdrażaniu w codzienne życie dobra i miłosierdzia płynącego z nauki Jana Pawła II.
Wszyscy laureaci otrzymali piękne nagrody ufundowane przez sponsorów.

Dziękujemy: p. M. Z. Ramus, p. A. B. Kopeć, p. M. D. Łętowskim, p. M.W. Chmiel, p. P. Palińskiemu, Firmie Jabtar, BS w Tarnobrzegu oddział w Łoniowie, firmie ŁUKNAT.

Na koniec spotkania pani dyrektor J. Bisztyga podziękowała p. Wójtowi za objęcie patronatem honorowym konkurs, GOK i GBP – współorganizatorom, sponsorom, 32 nauczycielom z przedszkoli i szkół z ich dyrektorami na czele, zapraszając na kolejną X – JUBILEUSZOWĄ edycję za rok.

  ŚWIĘTY JANIE PAWLE II módl się za nami.

awody w mini piłkę siatkową dziewcząt i chłopców w ramach IX Gminnego Konkursu Papieskiego „Jan Paweł II był, jest i będzie…”- BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA– Łążek 2016 wyłoniły najlepszych:

  • I miejsce – PSP im. Jana Pawła II w Łążku
  • II miejsce – ZSiP im. bŁ. Jana Pawła II w Świniarach
  • III miejsce – PZS im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach
  • IV miejsce – PSP w Gieraszowicach
  • V miejsce – PZS im Św. Jana Pawła II w Łoniowie

Piękne puchary i statuetki ufundowali współorganizatorzy – GOK i GBP w Łoniowie

Pobierz prace w formie książeczki (Wymaga programu Adobe Reader – program jest bezpłatny)

Młodzi nie lękajcie się świętości, uwielbiajcie Boga waszym życiem, waszymi dobrymi uczynkami ; Wykonała: Patrycja Gaweł

Młodzi nie lękajcie się świętości, uwielbiajcie Boga waszym życiem, waszymi dobrymi uczynkami; Wykonała: Julia Fuks

Źródło: www.psplazek.republika.pl