Konkurs papieski pt.: „Jan Paweł II był, jest i będzie”

W dniu 17 maja 2013 r., w 93 rocznica urodzin Jana Pawła II, po raz szósty Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łążku, Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie zorganizowali konkurs papieski pt.: „Jan Paweł II był, jest i będzie” pod patronatem Wójta Gminy Łoniów p. Sz. Kołacza.

Na uroczysty finał konkursu, który miał miejsce w szkole w Łążku przybyli zaproszeni goście:

– Zastępca przewodniczącego Rady Gminy w Łoniowie p. T. Smalera,konkurs_papieski13_2
– Przewodniczącego Komisji Oświaty p. W. Śmieszek,
– Ks. M. Guziak,
– Współorganizatorzy: dyrektor GOK- p. M. Bisztygę, Kierownik GBP – p. B. Hara,
– Dyrektorzy szkół i przedszkoli wraz z nauczycielami – opiekunami uczniów,
– Uczniowie – laureaci konkursów z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Łoniów.

Ogromny sztab ludzi dobrej woli pracował nad tym, by wszystkie prace dzieci i młodzieży najpierw powstały, a potem były ocenione i pokazane na stronie internetowej szkoły.

W VI Konkursie Papieskim pt. „Jan Paweł II był, jest i będzie…” udział wzięło 202 uczniów z przedszkoli i szkół z terenu Gminy ŁONIÓW.

KONKURS PLASTYCZNY Kl. 0–III „Laurka na 93 urodziny dla Jana Pawła II” – 151 prac.

KONKURS PLASTYCZNY – GIMNAZJA – „Dziękujemy Ci Ojcze Św.” – 14 prac.

KONKURS PIOSENKI PAPIESKIEJ KL. IV-VI – udział wzięło 37 uczestników.

Oto wyniki konkursów:
„Dziękujemy Ci Ojcze Św”. – konkurs plastyczny – GIMNAZJUM
Miejsce I – Paprocka Martyna – PZS im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach,
Miejsce II – Żądło Dominika – PZS im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach,
Miejsce III- Piotr Dobrowolski – PZS w Łoniowie.

„Z radością śpiewam Tobie” – konkurs piosenki papieskiej – IV – VI
KATEGORIA SOLIŚCI:
I miejsce – Kamila Ślusarz – PZS w Łoniowie
II miejsce – Paulina Grudzień – PZS w Sulisławicach
III miejsce – Natalia Stefaniak – PSP w Gieraszowicach Wyróżnienie – Agnieszka Kwiecień – PSP w Łążku

KATEGORIA ZESPÓŁ MUZYCZNY:
I miejsce – PSP w Łążku
II miejsce – PZS w Łoniowie
III miejsce – PZS w Sulisławicach
Wyróżnienia: PZSiP w Świniarach i PSP w Gieraszowicach

KONKURS PLASTYCZNY – „Laurka dla Ojca Św.” – 0-III

KLASA „0”
Miejsce I – Aleksandra Latra – Łążek
Marcin Słonina – PP Łoniów
Miejsce II – Patrycja Wałaszczyk – PP Świnary
Staszczyk Jakub – Łążek
Miejsce III – Filip Tyrała– PP Świniary
Wojciech Swatek – Gieraszowice

KLASA I
Miejsce I – Amelia Żyła – Świniary
Dominik Wałaszczyk – Łążek
Miejsce II – Ilona Szlęzak – Łążek
Martyna Grudzień- Sulisławice
Miejsce III – Ksenia Chmiel – Łoniów

KLASA II
Miejsce I – Patrycja Matusiak – Świniary
Grądziel Gabriela – Łążek
Miejsce II – Piotr Papka – Sulisławice
Piotr Karaś – Łążek
Miejsce III – Wojciech Lis – Świniary
Karol Wójcik – Łoniów

KLASA III
Miejsce I – Kacper Zając – Łoniów
Miejsce II – Karolina Młyniec – Świniary
Miejsce III – Jakub Okoń – Łoniów

konkurs_papieski13_3Szczególne podziękowania p. dyrektor szkoły Joanna Bisztyga kieruję do Wójta Gminy Łoniów za objęcie konkursu honorowym patronatem, GOK i GBP za współorganizację konkursu, 25 nauczycielom z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Łoniów i ich dyrektorom.

Na szczególne podziękowanie zasługują uczniowie PSP im. Jana Pawła II w Łążku, którzy pod czujnym okiem nauczycieli – p. E. Misiak – Śledź, p. M. Misiak , p. K. Bisztyga przedstawili piękny program artystyczny.

Na zakończenie spotkania podsumowującego VI Konkurs Papieski pani dyrektor powiedziała: „Umiłowany Ojcze Św. wierzymy, że spoglądasz na nas z nieba i pragniemy Cię zapewnić, że będziemy strzec i przekazywać kolejnym pokoleniom Twoją naukę. Byłeś z nami, jesteś z nami i pozostaniesz z nami poza czas, a my – PRAGNIEMY BYĆ TWOJĄ RADOŚCIĄ, TWOJĄ MIŁOŚCIĄ I TWOJĄ NADZIEJĄ”. Organizatorzy zapraszają do obejrzenia prac oraz zdjęć z uroczystej akademii na stronie internetowej szkoły: www.psplazek.republika.pl, oraz dziękują sponsorom: M.Z. Ramusom, BS w Tarnobrzegu oddział w Łoniowie, firmie ubezpieczeniowej AVIVA, p. S.A. Dudek, p. Z. Kokoszka, p. A.W. Witkowskim oraz PPHU JABTAR JiW Warzybok.

 

Pobierz wszystkie prace w formie książeczki (Wymaga programu Adobe Reader – program jest bezpłatny)