Świetlice

Gminny Ośrodek Kultury posiada świetlice.

Są zlokalizowane w miejscowościach:

• Chodków Stary,
• Sulisławice,
• Świniary Stare.

Siedziby świetlic znajdują się w remizach OSP w tych miejscowościach. Ich działalność oparta jest na programie pracy GOK.

Główne zadania realizowane przez świetlice:
• Rozeznanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska.
• Nawiązanie współpracy z organizacjami społecznymi, sportowymi, młodzieżowymi na terenie miejscowości.
• Podjęcie bliższej współpracy z parafiami, celem osiągnięcia korzystnych wpływów szczególne na dzieci i młodzież młodszą.
• Pozyskanie ogółu społeczeństwa do aktywnego współtworzenia dóbr kultury oraz wartości chrześcijańskich.
• Prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
• Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
• Prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej, propagowanie właściwych wzorców zachowań.

Poszczególne świetlice pracują w zbliżonym do siebie wymiarze godzin.

GODZINY OTWARCIA
ŚWIETLIC GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY

Świetlica w Chodkowie
– instruktor Bogumiła Dziuba

Poniedziałek – 16:00 – 20:00
Wtorek – 12:00 – 16:00
Środa – 12:00 – 16:00
Czwartek – 12:00 – 16:00
Piątek – 12:00 – 16:00

Świetlica w Sulisławicach
– instruktor Anna Ostrowska

Poniedziałek – 12:00 – 18:00
Wtorek – 12:00 – 18:00
Środa – 12:00 – 18:00
Czwartek -12:00 – 18:00
Piątek – 12:00 – 18:00

Świetlica w Świniarach Starych – Wioska internetowa CK
– instruktor Katarzyna Maziarz

Poniedziałek – NIECZYNNE
Wtorek – 8:00 – 16:00
Środa – 12:00 – 16:00
Piątek – 8:00 – 16:00

Instruktorzy w poszczególnych świetlicach wykonują własne plany pracy w oparciu o program Gminnego Ośrodka Kultury, następnie sporządzają sprawozdania roczne z wykonanych założeń. Ze swojej pracy rozliczają się przed dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie. Także pod jego nadzorem prowadzą dokumentację świetlic. Program swojej pracy, oraz roczne założenia działalności merytorycznej na terenie gminy opierają na statucie GOK-u.

Pracownicy świetlic starają się wypełnić czas wolny dzieci i młodzieży podczas roku szkolnego oraz w okresie wakacji i ferii zimowych.

W każdej świetlicy GOK istnieje możliwość korzystania:
• z biblioteki,
• z komputerów wraz z dostępem do Internetu,
• ze stołu do tenisa stołowego.

ZAPRASZAMY