Ogłoszenie konkursu

Archiwum Państwowym w Kielcach wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sulisławicach i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łoniowie ogłaszają KONKURS NA WSPOMNIENIA I OPRACOWANIA HISTORYCZNO-LITERACKIE DOTYCZĄCE TERENU DZIAŁANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SULISŁAWICACH.

Celem Konkursu jest ocalenie od zapomnienia lokalnych historii dotyczących wydarzeń, miejsc i osób związanych z obszarem działania OSP Sulisławice, promowanie lokalnych bohaterów i osób związanych z regionem, wspieranie lokalnych działań mieszkańców, prezentacja dorobku regionu i promocja tematyki regionalnej.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
1. Prace naukowe i popularno-naukowe.
2. Pozostałe prace m. in. monografie, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki oraz prace literackie.

Laureaci Konkursu i osoby wyróżnione w obu kategoriach otrzymają nagrody oraz możliwość wydania pracy drukiem.
Termin nadsyłania prac mija 30 września 2021 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące Konkursu znajdują się poniżej w „Plikach do pobrania”.

Informacje na temat Konkursu można uzyskać poprzez e-mail: ospsulislawice@gmail.com.

 

 

Ogłoszenia o konkursie także na: