Otwarcie Centrum Kształcenia w Świniarach

27 maja 2008 r. w Świniarach odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Sandomierski – p. Stanisław Masternak, Koordynatorzy Regionalni – p. Katarzyna Zawisza, p. Adam Miszko i p. Grzegorz Kukuła, Przewodniczący Rady Gminy – p. Wiesław Kubicki wraz z Radą Gminy, Wójt Gminy Łoniów – p. Szymon Kołacz, Zastępca Wójta – p. Andrzej Swajda, Dyrektor GOK w Łoniowie – p. Marek Bisztyga, Proboszcz Parafii w Łoniowie ks. kan. Stanisław Zaręba, Skarbnik – p. Joanna Szaraniec, Przewodniczący Komisji Oświaty – p. Stanisław Błasiak, Kierownik Ośrodka Zdrowia w Świniarach p. Teresa Banasiak – Midro, oraz Sołtysi Dyrektorzy Szkół Gminy Łoniów oraz mieszkańcy.

otwarcieck3Projekt „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” realizowany przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A. jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w styczniu 2007 roku w ramach Działania 2.1a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Głównym celem projektu było utworzenie 256 Centrów Kształcenia na odległość na wsiach (średnio po 16 Centrów w każdym z 16 województw), a w rezultacie zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich możliwości kształcenia w formie on-line, a tym samym umożliwienie uzupełniania bądź poszerzania wiedzy i kwalifikacji.

otwarcieck2Kształcenie na odległość oparte będzie na platformie e-learningowej, zawierającej dziesięć modułów tematycznych. Każdy będzie mógł się dowiedzieć m.in. jak założyć własną firmę, jak od podstaw nauczyć się korzystania z zasobów globalnej sieci Internet czy obsługi takich programów jak Word lub Excel. Do wyboru są także cztery szkolenia językowe, oparte o język angielski i niemiecki. Do dyspozycji jest także biblioteczka multimedialna, czyli m.in. encyklopedie PWN, słowniki oraz atlasy świata.

Centrum Kształcenia jest wyposażone w meble biurowe, nowoczesny sprzęt komputerowy (10 stanowisk roboczych oraz 1 stanowisko obsługi) z oprogramowaniem i szerokopasmowym dostępem do Internetu, telefon VOIP, urządzenie wielofunkcyjne i inny sprzęt. Korzystającym z zasobów Centrum Kształcenia może być każdy mieszkaniec gminy, niezależnie od jego wieku, płci, poziomu wykształcenia i sytuacji zawodowej. Korzystanie z Centrum Kształcenia jest bezpłatne.

Autor: Marcin Maj