„POWIEDZ NIE”

„POWIEDZ NIE” to program profilaktyki uzależnień w formie koncertu muzycznego, który odbył się w dniu 6 maja 2016 r. w auli widowiskowej GOK w Łoniowie w wykonaniu wirtuoza perkusji – Wiesława „Blachy” Błażkiewicza.

Odbiorcami programu była młodzież gimnazjalna z PZS św. Jana Pawła II w Łoniowie.

Wiesław „Blacha” Błaszkiewicz jest człowiekiem, który wierzy w cud życia i wiary, która czyni cuda. Jest osobą, której leży na sercu walka o młode pokolenie, by wyzwolić go z jarzma nałogów. Jest człowiekiem, który uczy szacunku do samego siebie, do rodziców, do nauczycieli i do kolegów.

Program, który przedstawił posiadał kilka bloków tematycznych: przemoc i agresja wśród młodzieży, cyber przemoc, uzależnienia od alkoholu, papierosów, narkotyków i dopalaczy. Problem dopalaczy był szczególnie wyeksponowany przez artystę, który ma na uwadze, że jest to bardzo niebezpieczna i często zakamuflowana forma uzależnienia. Program był wstrząsający, zmuszający do myślenia i pozostawił niezatarty ślad w umysłach młodych ludzi.

PROGRAM REKOMENDOWANY PRZEZ KAZIMIERZA KARDYNAŁA NYCZA – METROPOLITĘ WARSZAWSKIEGO

Rekomendacja ks. Kardynała Kazimierza Nycza

Autor: Marek Bisztyga