Prezentacja Gminy Łoniów

W niedzielę 8 maja 2016 r. na zaproszenie Fundacji Gospodarczej Euro-Partner odbyła się prezentacja Gminy Łoniów na torze Automobil Klubu Kieleckiego w Miedzianej Górze. Stoisko prezentacyjne przygotowane zostało przez Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie. Zaprezentowane zostały na nim walory gospodarcze, kulturalne, turystyczne i kulinarne naszej małej Ojczyzny, której na imię Gmina Łoniów.

Prezentację rozpoczął występ Kapeli Sulisławskiej. Popis solowy dała także wokalistka Monika Kilian – instruktorka Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie. Wójt gminy, Szymon Kołacz  wszystkich zebranych uczestników powitał, zaprezentował Gminę i przeniósł w czasie, wspominając jak w latach 80-tych sprzedał na giełdzie samochodowej w Miedzianej Górze cud ówczesnej motoryzacji – fiata 126p.

Stoisko wystawowe, które było prawdziwą ucztą dla ducha zwiedzających przygotowała p. Zdzisława Drach – instruktorka GOK. Dla odwiedzających, stoisko było atrakcyjną lekcją z malarstwa, grafiki oraz rękodzieła. Zgromadzone na nim dzieła artystyczne – to prace autorstwa P. Zdzisławy oraz dzieci i młodzieży z Koła Plastycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie pod Jej kierunkiem.

 

Autor: Marek Bisztyga

GALERIA