Przegląd Jasełek

spotkaniewielkanocne08_226 marca 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie odbyło się Spotkanie Wielkanocne połączone z prezentacją zwyczajów i obrzędów wielkanocnych.
Stare i może trochę zapomniane zwyczaje i obrzędy, ale również i te aktualne zaprezentowane zostały przez dzieci z Przedszkoli i Szkoły z terenu naszej Gminy.

Podczas tej uroczystości pracownicy GOK przygotowali także i zaprezentowali Wielkanocne potrawy.

Autor: Marek Bisztyga