Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023!

Zapraszamy młodzież uczącą się w szkole branżowej I st. w systemie dualnym!

Co oferujemy :

  •  praktyczną naukę zawodu z wynagrodzeniem
  • koła zainteresowań, wycieczki, praktyki zagraniczne
  • bezpłatne szkolenia zawodowe
  • opiekę wychowawczą
  • wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy

Zachęcamy do kontaktu:
Mariacka 1/10; 27-600 Sandomierz;
tel.: 15 8320765

hufiec.sandomierz@ohp.pl

https://www.facebook.com/hufiecpracy.sandomierz