RODO – Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

1. Co to jest RODO ?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie przetwarza moje dane osobowe ?

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie przetwarza Państwa dane, aby prowadzić politykę kulturalną w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.

3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych ?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie. Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łoniowie bezpośrednio w siedzibie lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iodo@loniow.pl

6. W jakim celu Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie w celu:

 1. podjęcia działań związanych z organizacją imprez kulturalnych,
 2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością kulturalną, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury,
 3. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 4. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarza Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie?

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie przetwarza dane związane z:

 1. identyfikacją tożsamości Klienta,
 2. dane kontaktowe,
 3. dane adresowe,
 4. dane wizualne (monitoring dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

8. Kto jest odbiorcą moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. instytucje upoważnione na mocy prawa,
 2. podmioty,  którym Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na Gminnym Ośrodku Kultury w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Urzędzie Gminy, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

11. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

12. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów wymienionych w punkcie 6.

14. Skąd Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są formularze oraz zgłoszenia, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, Gminny Ośrodek Kultury ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowaniu.

Wielkość czcionki
Kontrast

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close