Sesja Rady Powiatu

sesjaradypowiatu_117 września 2008r. na Sesji Rady Powiatu w Kazimierzowskim Zamku w Sandomierzu na życzenie Starosty Sandomierskiego Pana Stanisława Masternaka, młodzież Gminy Łoniów skupiona wokół Gminnego Ośrodka Kultury jeszcze raz zaprezentowała i ośpiewała Wieniec Dożynkowy, który zajął I-wsze miejsce na Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich.

Na ręce Wójta Gminy Łoniów Pana Szymona Kołacza i Przewodniczącego Rady Gminy Pana Wiesława Kubickiego Starosta Sandomierski Pan Stanisław Masternak i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jacenty Czajka wręczyli specjalne podziękowania.

Autor: Marek Bisztyga