Spotkanie promocyjne

Mszą Świętą sprawowaną przez ks. Stanisława Bastrzyka w południe 10 czerwca 2017 r. w Sulisławicach rozpoczęło się spotkanie promocyjne książki pt. „Zameldować gdzie należy…” Dzieje Stanisława Wiącka Żołnierza Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” autorstwa Krystyny Bień – Orlicz i Marii Kingi Orlicz.
Następnie na cmentarzu parafialnym przed pomnikiem „Jędrusiów” złożono kwiaty. Licznie dostojni zebrani goście zwiedzili Izbę Pamięci Jędrusiów. W Świetlicy GOK w Sulisławicach odbyła się promocja książki. Słowo wstępne wygłosił dr Jerzy Mazurek wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
O potrzebie i dziejach powstania książki swoim słowem podzieliła się współautorka  Maria Kinga Orlicz. Całość spotkania poprowadził dyrektor GOK w Łoniowie – Marek Bisztyga.

Wśród nadesłanych listów i gratulacji znalazł się list od Wojewody Świętokrzyskiego – p. Agaty Wojtyszek.