V Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Wielką moc mają świąteczne obyczaje i obrzędy, dlatego przetrwały tyle wieków. Naszą powinnością jest przekazywanie polskich tradycji dzieciom (następnym pokoleniom).
Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie wychodząc naprzeciw zorganizował V Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek pt „Śpiewajcie i grajcie Mu”.
Uczestnikami Konkursu byli: uczniowie klas I – III szkoły podstawowej, uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas gimnazjalnych.
W sumie w Konkursie udział wzięło 67 uczestników – uczniów szkół z terenu gminy Łoniów.

 

Autor: Marek Bisztyga