VII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpiewajcie i grajcie Mu”

VII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpiewajcie i grajcie Mu”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie odbył się 8 stycznia 2019.  Celem konkursu było: podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd, popularyzacja kolęd i pastorałek, uwrażliwienie na ich piękno poprzez ukazanie ich  różnorodności, poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych, wytworzenie świątecznej atmosfery, promocja młodych talentów. Uczestnikami byli uczniowie szkół z terenu Gminy Łoniów. Zaprezentowało się 92 uczestników, wykonując łącznie 69 kolęd.

 

Autor: Marek Bisztyga