Wakacje z GOK – iem w Łoniowie – PODSUMOWANIE

Wakacie dobiegły końca, rozpoczął się rok szkolny; czas nauki, pracy, rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Nadszedł tez czas podsumowania pewnego etapu pracy GOK – u, a także udostępnienia zainteresowanym dokumentacji fotograficznej zrealizowanych działań wakacyjnych.

Wakacje to dwa miesiące – lipiec i sierpień, czas urlopów i wypoczynku. W lipcu dzieci i młodzież z terenu Gminy Łoniów mogły wziąć udział w dwóch projektach realizowanych przez GOK. Pierwszym była coroczna KOLONIA LETNIA W MURZASICHLE 2018, a drugim partnerski udział  GOK–u w MENU KULTURY – projekcie realizowanym przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

KOLONIA LETNIA: odbyła się w dniach 23-29.06.2018 wzięło w niej udział 69 dzieci. Wyjazd został częściowo dofinansowany. W trakcie pobytu w Murzasichle dzieci wzięły udział w licznych wycieczkach i atrakcjach przygotowanych przez Organizatorów. Kto był, ma okazje powspominać oglądając zdjęcia z wyjazdu;)

MENU KULTURY: to projekt realizowany w partnerstwie z licznymi podmiotami z terenu Powiatu Sandomierskiego ( szczegóły –  https://www.facebook.com/menukultury/ ). Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie był jednym z partnerów biorącym czynny udział zarówno  w opracowywaniu jak i realizacji projektu MENU KULTURY dofinansowanego w ramach „Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej”. W ramach realizacji projektu odbył się cykl warsztatów edukacyjnych i spotkań integracyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży Powiatu Sandomierskiego. Wzięło w nich udział 21 dzieci z terenu Gminy Łoniów. Z racji ograniczonej dostępności – odległość od Sandomierza – GOK w Łoniowie sfinansował dojazd dzieci na warsztaty i spotkania.

W sierpniu dzieci z zespołu ludowego ŁONIOWIANIE wystąpiły na GMINNYM ŚWIĘCIE PLONÓW w Łoniowie.

Autor: Zdzisława Drach