Warsztaty edukacyjne „Z folklorem na co dzień”

Mieszkańcy małych rolniczych gmin takich jak gmina Łoniów nie mają dużych możliwości na ciekawe i pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu. Duża odległość od miasta i związany z tym ograniczony dostęp do życia kulturalnego powoduje zmniejszenie potencjału twórczego i brak aktywności artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie mają również wiedzy na temat lokalnej sztuki ludowej i umiejętności praktycznych związanych z rzemiosłem, co skutkuje brakiem poczucia tożsamości z regionem z którego pochodzą.

Realizacja projektu zakłada naukę praktyczną dwóch technik rękodzielniczych związanych z naszym regionem: bibułkarstwa i filcowania (spilśniania wełny).

zfolkloremSztuka bibułkarstwa na terenie naszej gminy sięga odległych czasów, kiedy długie i mroźne zimy sprzyjały spotkaniom gospodyń, które za pomocą kwiatów z bibuły chciały wypełnić domostwa radością i kolorem. Główną inspirację stanowiła przyroda: kwiaty – maki, stokrotki, chabry, niezapominajki, dzwonki. Kwiaty dostarczały niezliczonych możliwości kompozycyjnych. Różnej długości girlandy, tzw. kabłącki i obłącki, wykorzystywane były do przystrojenia świętych obrazów, a także do dekoracji palm wielkanocnych, wieńców dożynkowych czy rózg weselnych. Przystrajano także przydrożne kapliczki i figury. Do dzisiaj kwiaty z bibuły pojawiają się w naszej gminie, głównie jako dekoracja palm wielkanocnych.

Podobnie filcowanie (spilśnianie) wełny to technika, która odegrała znaczącą rolę w życiu mieszkańców wsi. Kiedyś służyła do produkcji sukna wykorzystywanego do szycia sukman – elementu stroju chłopskiego, a także nakryć głowy i butów tzw. walonek. Dziś, potraktowana bardziej artystycznie, zostanie wykorzystana w trakcie realizacji projektu do stworzenia bardziej dekoracyjnych elementów typu korale, kwiaty czy torebki. Warsztaty będą służyły również pokazaniu możliwości wyszukiwania elementów i motywów ludowych związanych z naszym regionem, oraz przetwarzania ich i wykorzystywania jako form zdobniczych przedmiotów codziennego użytku.

STRONA WWW PROJEKTU