Wernisaż wystawy prac artystycznych

Wernisaż wystawy prac dziecięcych, które powstały na wakacyjnych warsztatach artystycznych w Domach dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie odbył się 19 października 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie.

Do poprowadzenia panoramicznych warsztatów artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu zaprosiło Natalię Talarek – Oswald, malarkę mieszkającą i tworzącą w Częstochowie. Dzieci, które wzięły udział w zajęciach miały okazję zapoznać się z różnymi dyscyplinami artystycznymi: malarstwem, rysunkiem, grafiką, papierem ręcznie czerpanym i papierem marmurkowym. Pracowały nad tworzeniem masek kolorowych, spontanicznych i pełnych ekspresji, rysowały i malowały ulubione postacie. Nauczyły się przy tym mieszać kolory i za ich pośrednictwem uwalniać emocje. Zajęcia warsztatowe wyzwoliły w dzieciach kreatywność i umiejętność pracy w grupie, były oderwaniem się od nadmiaru wirtualności i oczywiście dobrą zabawą.

Wystawa otwarta do 10 listopada 2016.