Widowisko obrzędowe DOŻYNKI CZY OKRĘŻNE

Widowisko obrzędowe DOŻYNKI CZY OKRĘŻNE

Ukoronowaniem działań warsztatowych było widowisko obrzędowe DOŻYNKI CZY OKRĘŻNE w dn. 28 sierpnia 2016 roku przygotowane przez GOK w Łoniowie w czasie realizacji projektu „Dożynki czy okrężne – dawne zwyczaje i obrzędy budujące więzi społeczne na wsi sandomierskiej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

ZOBACZ WIĘCEJ