X Gminny Przegląd Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowyc

08 stycznia 2010 r. w Publicznym Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach odbył się IX Gminny Przegląd Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych.

jaselka10_2W nawiązaniu do historii – Jasełka są teatralnym przedstawieniem biblijnych wydarzeń związanych z Bożym Narodzeniem. Słowa „jasła , „ jasełka” w języku staropolskim oznaczały zbity z desek żłób. Pomysł urządzania jasełek tradycja przypisuje św. Franciszkowi z Asyżu. Do Polski dotarły już w XIII wieku. Początkowo miały one bardzo skromną formę – ludzie zbierali się przy żłóbku i śpiewali kolędy. IX Gminny Przegląd Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych był współczesną formą jasełek, widowiskiem łączącym tradycję i nowoczesność.

W przeglądzie udział brały wszystkie szkoły i przedszkola z terenu naszej Gminy. Łącznie udział wzięło 189 osób pod przewodnictwem 16 nauczycieli. Głównym celem jasełek było kultywowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych.

Zgromadzona na widowni publiczność była pełna podziwu i zachwytu z profesjonalnej gry młodych aktorów. Gromkie i długie brawa były wspaniałym podziękowaniem za włożony trud w przygotowaniu inscenizacji.

Organizatorem IX Gminnego Przeglądu Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych był Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie, a honorowym patronatem imprezę otoczył Wójt Gminy Łoniów – p. Szymon Kołacz.

W tym też dniu ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowo Noworoczna Kartka Świąteczna ” zorganizowanego przez GOK dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy. Na konkurs ten wpłynęło 273 prace plastyczne.