Z dziejów Gminy Łoniów

Wieczór 23 września 2022 dla społeczności gminy Łoniów wydaje się być dniem bardzo ważnym, może nawet szczególnym. Oto mieszkańcy, którzy przybyli na spotkanie do GOK w Łoniowie byli świadkami ważnego dla społeczności Gminy Łoniów wydarzenia. W tym bowiem dniu Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie zorganizował wieczór autorski połączony z promocją i oddaniem do rąk mieszkańców i czytelników publikację, której zamierzeniem było historyczne opracowanie dziejów naszej „Małej ojczyzny” w odniesieniu do wybranych aspektów. Publikacja nosi tytuł „Z dziejów Gminy Łoniów”

Wydawnictwo powstało pod redakcją Pani Wiesławy Rutkowskiej – Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach i Pana Piotra Sławińskiego –starszego archiwisty Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu, który zaprosił do współpracy Panów: Andrzeja Dyszyńskiego, Marka Lisa, Roberta Piwko i Konrada Maja. Wymienieni autorzy podjęli się opracowania zamieszczonych w tej publikacji tekstów.                         

Recenzentami książki są: Panie: dr hab. Ewa Danowska i dr hab. Edyta Majcher-Ociesa. Korektę przeprowadziła Pani Renata Dajnowska. Wydawcami tej publikacji są: Państwowe Archiwum w Kielcach i Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie.  Skład, łamanie i druk wykonało PHU SZOSTAKDRUK, którego właścicielami są Gabriela i Kazimierz Szostakowie.    

Wszyscy przybyli na spotkanie otrzymali w prezencie książkę. Również Biblioteka Publiczna w Łoniowie i każda biblioteka szkolna otrzymała po 10 egzemplarzy publikacji. Zainteresowanych informujemy, że można jeszcze zaopatrzyć się w wydaną książkę w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie.

Autor: Marek Bisztyga