Z folklorem na co dzień

25 maja 2011 roku odbyło się podsumowanie realizacji operacji pt. Artystyczne warsztaty edukacyjne „Z folklorem na co dzień”, której celem było rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat tradycyjnych zawodów i rzemiosła.filcowanie11_1

filcowanie11_2 Projekt przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach EFPROW Osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

filcowanie11_3W jego ramach odbyło się 6 spotkań sześciogodzinnych w GOK–u w Łoniowie i w filiach GOK w Świniarach Starych i Chodkowie z technik rękodzielniczych: bibułkarstwa i filcowania. Wzięło w nim udział 52 osoby z terenu gminy Łoniów, w tym 23 osoby dorosłe. Uczestnikom zostały zapewnione materiały potrzebne do zajęć i posiłek – obiad.

Podsumowaniem projektu jest w/w spotkanie w czasie którego wręczono certyfikaty uczestnictwa osobom biorącym udział w warsztatach i otwarto wystawę prac, które powstały w ich trakcie. Po zakończeniu wystawy prace wezmą udział w kiermaszu. Dokonano również prezentacji strony internetowej, która powstała specjalnie dla tej operacji: www.zfolkloremnacodzien.republika.pl

Autor: Zdzisława Drach