„Zdążyć przed dzwonkiem”

3 lutego w sali widowiskowej GOK w Łoniowie odbył się program profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI. Tym razem w programie udział wzięli uczniowie szkoły ze Świniar i Łążka.

profilaktyka15_2„Zdążyć przed dzwonkiem” to spektakl poruszający ciągle aktualne problemy w procesie budowania poczucia własnej wartości młodych, kilkunastoletnich ludzi, którzy poddani naturalnej presji środowiska próbują radzić sobie w najtrudniejszym dla nich okresie dojrzewania. Wymogi współczesności i radykalnie zwiększające się tempo życia społecznego stają się dla wielu z nich pułapkami, w których tracąc poczucie własnej tożsamości i podmiotowości zaprzepaszczają szanse na prawidłowy rozwój i wchodzą na niebezpieczna ścieżkę kompensowania używkami i uzależnieniami ujemnego bilansu autooceny.

Motywem przewodnim tej miniatury dramatycznej nie było tylko opisywanie skutków tego niepokojącego procesu. Twórcy skupili się przede wszystkim na prezentacji mechanizmów i procesów, będących zalążkiem w powstawaniu problemów i zagrożeń w życiu uczestników szkolnych społeczności, oraz na promowaniu postaw aktywnych, dynamicznie radzących sobie z przeciwnościami. Główny bohater spektaklu podjął wyzwania i zaczął dążyć do realizacji słusznych celów w świecie realnym, akceptując stawiane wyzwania i pracowicie odbudowując poczucie swojej tożsamości i miejsce w grupie życzliwych mu ludzi: rodziców, nauczycieli, przyjaciół.

 

Autor: Marek Bisztyga