Zespół „Łoniowianie”

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca “Łoniowianie” powstał w marcu 2002 roku z inicjatywy dyrektora GOK Marka Bisztygi. Należą do niego dzieci z terenu Gminy Łoniów. Opiekunem artystycznym zespołu jest Joanna Szpyt.
W prowadzeniu zespołu pomaga społecznie Joanna Bisztyga – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łążku.

W marcu 2011 roku w ramach środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pozyskano dla dzieci nowe stroje sandomierskie. Głównym celem projektu „Zakup regionalnych strojów ludowych dla zespołu Łoniowianie” jest kultywowanie tradycji regionu oraz zachowanie dziedzictwa kulturalnego.

Zespół kilkakrotnie występował już na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu podczas imprez organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (Śniadanie Wielkanocne, Nasze Sandomierskie – Kulinaria Regionalne, Ocalić od zapomnienia) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, między innymi z okazji 10-lecia Domu. Wspomnieć należy, iż zespół regularnie odwiedza pensjonariuszy Domu wykonując dla nich programy artystyczne z okazji świąt.

Występy zespołu uświetniają również uroczystości gminne (Dożynki, Festyn Rodzinny) oraz imprezy organizowane przez GOK (Koncert Kolęd, Gminne Święto Strażaka, Spotkanie Wielkanocne, Spotkanie Opłatkowe).